Návod k použití

Návod na použití

Obchodní název: Tecasorb

Typ: sterilní uhlíková absorpční bandáž

Výrobce: INVAZ s.r.o. 54462 Vítězná,Kocléřov 11
Bandáže jsou vyrobeny z několika vrstev. Vrchní vrstva je tvořena z netkané textilie ze směsi viskosy a polypropylenu pod ní je vrstva aktivního uhlíku, která je spojena s netkanou textilií pomocí jemné síťky z příze. Výrobek je doplněn vrstvou skládané gázy, která je volně přiložená a slouží ke zvýšení saní celého systému.
Rozměry: Bandáž se vyrábí v rozměru 10cm x 9cm, balení se provádí do aluminiového obalu, potaženého PE folií. Výrobek se radiačně sterilizuje gama zářením.

Použití: Tecasorb je určený pro jednorázové krytí otevřených akutních i chronických ran.
Návod k použití: Před vlastním použitím překontrolujte neporušenost obalu, v případě porušeného obalu považujte výrobek za nesterilní ! Provedeme otevření obalu a vyjmeme opatrně kompres, nejlépe v rukavicích. Kompres přikládáme tmavší stranou na ránu, je důležité nezaměnit strany! Zásadně se snažíme vyvarovat dotyku s kontaminovaným prostředím, nepokládáme kompres jinam než přímo na ránu, kterou chceme zakrýt. Dále provedeme fixaci obvazem nebo náplastí. Převaz provádíme dle rozsahu a druhu poranění, návazně na pokyn ošetřujícího lékaře. U chronických ran doporučujeme provést výměnu již po 6 až 12 hodinách.

Výrobky jsou určeny na jedno použití. V případě dalšího použití vzniká nebezpečí kontaminace.
Skladování: Výrobky musí být skladovány v suchém, větratelném prostředí, bez přímého vstupu slunečního světla, teplota 0 až 20st.Celsia nesmí být vystaveny fyzickému tlaku.

Poslední revize : 09.05.2016 1014

This website uses cookies. More info